Video Bài thơ Tả Thanh Thiên

Video Bài thơ Tả Thanh Thiên

Video Bài thơ Tả Thanh Thiên

Video Bài thơ Tả Thanh Thiên. Ngắm nhìn Đài Nghiên và ngước nhìn Tháp Bút hướng thẳng trời thu Hà nội với ba chữ “Tả Thanh Thiên” mà người xưa đề tựa.

Lòng cứ bâng khuâng tự hỏi: “Vậy người xưa muốn viết lên trời xanh những điều gì? và muốn con cháu sau này tiếp bước viết lên trời xanh những điều gì?”. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn theo tác giả …

Sau đó là hai bài thơ “Vịnh Tháp Bút Đài Nghiên” ra đời. Hai bài thơ vịnh này thực ra lúc đầu là một bài thơ, với tựa đề chung là “Viết Lên Trời Xanh”. Nhưng sau được tác giả chia ra thành hai khổ, đúng hơn là hai bài thơ có tựa đề chung là “Tả Thanh Thiên” (ba chữ “Tả Thanh Thiên – Viết Lên Trời Xanh” đầy ý nghĩa và hàm biểu tượng).

Bài 1: “Trí Ông Cha” ý và tứ thơ như là diễn tả Người xưa – Ông cha muốn viết trí hướng của mình.

Bài 2: “Tiếp Trí Ông Cha” ý và tứ thơ như là diễn tả đời sau con cháu đã hiểu và lĩnh hội được ý trí Người xưa – Ông cha mình và viết tiếp ý trí ấy. Nhưng không chỉ vậy mà còn biết viết ra ý trí của mình như biểu tượng Tháp Bút và Đài Nghiên song hành cùng thời gian, viết lên trời xanh bao điều mà dường như vẫn chưa muốn cạn.

Video Bài thơ Tả Thanh Thiên – Nhân ngày khai giảng năm học mới, tác giả Trần đăng hai bài thơ vịnh này như một món quà khơi nguồn cảm hứng, ước mơ, trí hướng cũng như tạo động lực học tập cho các bạn học trò.

 

                                               vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *