Video Bài Thơ Nhạc Quê

Video Bài Thơ Nhạc Quê

Video Bài Thơ Nhạc Quê

Video Bài Thơ Nhạc Quê. Những hình ảnh con trẻ chăn trâu cắt cỏ ở những vùng thôn quê ngày một thưa hiếm, và hình ảnh con trẻ cưỡi trâu, thổi sáo vi vu “Tấu lên khúc nhạc hòa” lại ngày càng thưa hiếm hơn. Tác giả Trần đã tưởng tượng lại những hình ảnh trong ký ức tươi đẹp một thời ấy mà viết lên những vần thơ, như muốn vẽ ra bức tranh yên bình, vô tư trong sáng vốn có trong tuổi thơ của con trẻ thôn quê …

Video Bài Thơ Nhạc Quê – Bài Thơ Nhạc Quê như một bức họa …

 

                                                  vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *