Video Bài Thơ “Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 27”

Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 27

Video Bài Thơ “Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 27”

 

Video Bài Thơ “Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 27” là bài thơ tác giả Trần viết để tự chúc mừng sinh nhật bản thân mình bước sang tuổi 27. Trong khung cảnh của buổi đêm muộn xa nhà cô đơn một mình không bạn bè, anh em người thân …

Nhưng thật may mắn và đặc biệt là sinh nhật lần thứ 27 lại cận ngày rằm. Trăng rằm rất rất sáng “May mắn cận rằm có Hằng Nga”. Trong lỗi cô đơn ấy tác giả Trần chỉ ước một điều duy nhất: “Cô đơn muôn cõi dần tan biến” để “Trăng vàng Sao sáng tỏa ánh ca” …

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *