Video Bài Thơ Điểm Ngày lao Động Đã Qua

Điểm Ngày Lao Động Đã Qua

 

Video Bài Thơ Điểm Ngày lao Động Đã Qua

 

Video Bài Thơ Điểm Ngày lao Động Đã Qua “… Điểm Ngày Lao Động Đã QuaCuối ngày kiểm lại món quà đời ban, … “

Bài thơ miêu tả một ngày lao động, cũng như là suy tư về thành quả một ngày lao động của tác giả Trần.

Nhưng phải chăng cũng là lột tả một ngày lao động, cũng như suy tư về thành quả một ngày lao động của đa phần con người trên Trái Đất này …?

Video Bài Thơ Điểm Ngày lao Động Đã Qua

vanthotran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *