Video Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020”

Canh ty tiep quan sang-2020
Video Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020”

 

Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020

 

Thế Đàn Âm Dương chúc vội vàng,

Bàn giao Canh Tý tiếp quản sang, 

Mùa Xuân đã mở vận hội mới,

Thập nhị Địa Chi Tý sẵn sàng.

 

 

Bút ký:

 

Khai Bút Đầu Xuân 2020, Bài Thơ Khai Bút Đầu Xuân Canh Tý

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Video Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

Bài Thơ “Canh Tý Tiếp Quản Sang 2020” 
Chúc Quý Vị và Các Bạn Xuân Canh Tý 2020 An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

 

Xem chi tiết trên trang https://vanthotran.com/; Youtube: https://goo.gl/qkPJxQ
#Vanthotran, #Xuan2020, #Canhty, #Canhtytiepquansang2020, #Khaibut, #Dauxuan

 

                                                  vanthotran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *