Tình Yêu Là Gì?

Tình yêu thật là gì?

Mà thế giới cứ va!

Tình yêu nghĩa là gì?

Mà con người cứ hoa (oa, qua…)…

Thật khó định nghĩa chi tiết và dõ dàng Tình Yêu là gì? Nhưng về cơ bản thì Tình Yêu là một Thể Sống (Thể Sống đó có tên gọi là Thể Tình Yêu – Tình Yêu), và Thể Tình Yêu do các Thể sống khác nhau cộng hợp mà sinh ra – Nhưng Thể đóng vai trò quyết định hàng đầu là Thể Con Người (Nói thế thì phải chăng các thể sống khác không sinh ra Thể Tình Yêu? điều đó không hoàn toàn đúng, các Thể Sinh vật sống đều có sinh ra Thể Tình yêu, Nhưng ở đay tôi chỉ xét về Thể Tình Yêu do Thể Con Người sinh ra mà thôi). Trong quá trình tồn tại và phát triển sẽ Sinh Thể (Sinh ra Thể mới), và Con Người bằng sức sống nhận trức của mình sẽ nhận biết được dõ dàng nhất quá trình Sinh Thể mới này …

Tình Yêu chứa trong nó các Thể sống khác nhau đó là: Thể Cảm súc; Thể Gắn bó; Thể Hy sinh; Thể Chung thủy; Thể Hôn Nhân; Thể Gia đình; Thể Tình dục; Thể Con cái (Thể Nòi giống-Giống nòi; Thể Con Người …); Thể Tính Duy nhất; Thể Hòa hợp; Thể Vật chất; Thể Tinh thần; Thể … Hay nói cách khác chính những Thể sống trên sinh ra Thể Tình Yêu. Vì vậy chỉ thiếu khuyết một trong những Thể Sống trên thì sức sống Thể Tình Yêu có nguy cơ không tồn tại được nữa (nói chính xác là bị chết Thể) …

Luật pháp hôn nhân gia đình có quy định và chỉ cho phép một vợ một chồng chính là khế ước xã hội để bả vệ sự tồn tại và phát triển Thể Tình Yêu bền vững

Lưu ý: Mỗi Thể Sống hàm chứa trong nó rất nhiều Thể sống khác nhau, và mỗi Thể Sống khác nhau đó cũng đếu hàm chứa nhiều Thể Sống khác nhau sinh ra Thể Sống đó. Vì vậy ở đây ta thấy có Thể Bao Hàm rộng – Thể Sống chứa Thể Sống – Thể Sống bao hàm nhiều tập Thể Sống … Và một Thể Sống mà bao hàm càng nhiều tập Thể Sống thì Thể Sống đó càng lớn và càng tồn tại lâu (có tuổi thọ dài- có quãng thời gian sinh Thể dài), đồng thời Thể Sống đó càng có vai trò quyết định trong thế giới Thể Sống Và Sinh ra Thể Sống mới …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *