Mậu Tuất Nghênh Xuân Sắc

Mậu Tuất Nghênh Xuân Sắc

 

Mậu Tuất Nghênh Xuân Sắc

 

Khắc, khắc, khắc,… đẩy lùi từng khắc,

Tiếp, tiếp,… tiếng Gà ngừng gáy nhắc,

Họ hàng Mậu Tuất mừng mừng chắp,

Đây, đây, đây, đây,… nghênh xuân sắc.

 

                                                  Vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *