Hoa Hòa Ca

Hoa Hòa Ca

Hoa Hòa Ca

 

Xuân về chải chuốt trái tim hoa,

Muôn trái tim xuân bó bỗng hòa,

Sống sống vươn vươn vườn hạnh phúc,

Sắc sắc liên nhành dải lụa hoa.

 

                                               vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *