Điểm Ngày Lao Động Đã Qua

Điểm Ngày Lao Động Đã Qua

Điểm Ngày Lao Động Đã Qua

 

Một ngày lao động đã qua, 

Cuối ngày kiểm lại món quà đời ban!

Túi gang đâu có tiền vàng,

Làng nhàng tiền lẻ bẽ bàng làm sao!

Trong tim sức trẻ dồi dào,

Tấm lòng ý trí cứ dào dạt ngân!

Phải chăng còn chút phân vân?

Lương tựa số kiếp thời vận trời ban!

Hay tại kiến thức ta mang?

Chỉ vì sức nó mơ màng đẩu đâu!

Hay đà bước tiến chưa sâu?

Lao động thời vẫn mang mầu thủ công!

Xã hội sức đó thật đông,

Hiển nhiên chịu trận gánh gồng cạnh tranh!

Tiến xa bứt phá thành danh,

Hẳn đường cách mệnh phải rành rành ca!

Cũng là đỡ rức tim ta,

Thành quả lao động chuyển đà canh tân!

Sức hòa sức sống sức ngân,

Cái nghèo cái đói bớt dần khỏi va.

 

Bút ký:

            “Điểm Ngày Lao Động Đã QuaCuối ngày kiểm lại món quà đời ban … “. Bài thơ miêu tả một ngày lao động, cùng suy tư về thành quả một ngày lao động của tác giả Trần. Nhưng phải chăng cũng là lột tả một ngày lao động, cũng như suy tư về thành quả một ngày lao động của đa phần con người trên Trái Đất này …?

 

                                                  vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *