Dáng Đào Thơ

Dáng Đào Thơ

Dáng Đào Thơ

 

Thân Đào ý nhị tựa dáng sông,

Trời xuân ngây ngất ngắm ngắm trông,

Đan đan hoa sắc đao đào nở,

Đánh đuổi đêm tàn bóng tối đông.

 

Vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *