Cất Bước Lần Đầu

Cất Bước Lần Đầu

 

Cất Bước Lần Đầu (1)

 

Cất bước lần đầu đường thấy đâu,

Toàn choang sương gió vấy băng ngầu!

Kẻ nhát non gan dừng bước đại,

Ôi trời! Chân lý đời đó âu!

 

                                               vanthotran

 

Ghi chú: (1) là bài thơ thứ nhất cùng chủ đề; “Cất Bước Đường Đời (2)” là bài thơ thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *