Cất Bước Đường Đời

 

Cất Bước Đường Đời (2)

 

Cất bước đường đời, đường thấy đâu,

Toàn choang sương gió với băng ngầu!

Kẻ nhát non gan dừng bước lại,

Chân lý cuộc đời, đời đó âu!

 

                                             vanthotran

 

Ghi chú: (2) là bài thơ thứ hai cùng chủ đề; “Cất Bước Lần Đầu (1)” là bài thơ thứ nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *