Cất Bước Đường Đời

Cất Bước Đường Đời

 

Cất Bước Đường Đời (2)

 

Cất bước đường đời, đường thấy đâu,

Toàn choang sương gió với băng ngầu!

Kẻ nhát non gan dừng bước lại,

Chân lý cuộc đời, đời đó âu!

                                              

Bút ký:

            Hai bài thơ “Cất Bước Đường Đời” và “Cất Bước Lần Đầu” là hai bài thơ mà tác giả Trần viết để diễn tả hết mạch cảm xúc khi sáng tác. Về nội dung nhìn cơ bản là giống nhau, nhưng tác giả đã thay đổi và dùng một số câu chữ để lột tả hết nội hàm cảm xúc và những ẩn ý muốn nói…

Ghi chú: (2) là bài thơ thứ hai cùng chủ đề; “Cất Bước Lần Đầu (1)” là bài thơ thứ nhất.

                                                                                                                                                                                                       vanthotran

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *