Bước Chân Con

Bước Chân Con

Bước Chân Con

 

                                          Bàn chân trăng trắng, trắng lại son,

                                         Cất bước chân đi đất trải mòn,

                                         Mở ra bao lối bao đường chuẩn,

                                         Chân lý cuộc đời bật nở non.

 

                                                             Vanthotran   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *