Bước Chân Con

Bước Chân Con

Bước Chân Con

 

                                          Bàn chân trăng trắng, trắng lại son,

                                         Cất bước chân đi đất trải mòn,

                                         Mở ra bao lối bao đường chuẩn,

                                         Chân lý cuộc đời bật nở non.

 

Bút ký:

            Bước Chân Con – Bước Chân Son. Những con đường chúng ta đi và ta có trong đời đâu phải tự nhiên mà có. Tất cả đều do chính bản thân sức sống của mỗi chúng ta tạo ra. Bằng chính những Bước Chân Con – Bước Chân Son mà chúng ta bước mỗi ngày …

 

                                                            Vanthotran   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *