BẢN QUYỀN

   Các bài viết, sáng tác cũng như tác phẩm được tác giả Trần đăng trên Vanthotran.comĐể tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, tác giả Trần xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Vanthotran.com như sau:

Quy định chia sẻ nội dung:

   1. Vanthotran.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại webblog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của các bài viết và tác phẩm – sáng tác.

   2. Không được phép sử dụng nội dung trên Vanthotran.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý cho phép của chính tác giả Trần.

   3. Bạn được phép sử dụng lại dưới dạng trích dẫn nhưng phải kèm chú thích nguồn bài viết, và không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn, câu thơ, tứ thơ,… để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng: Nguồn bài viết từ Vanthotran.com”.

Bản quyền Logo, Banner,… ấn phẩm in ấn:

   Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của webblog như Banner, Logo,… đều được sử dụng độc quyền tại Vanthotran.com.

   Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí, đồng thời cũng là một cách tôn trọng Vanthotran.com và Tác giả,

   Trân trọng và thân ái,

 

Tác giả,

TRẦN